Materi Butir Butir Pancasila Sila Ke-1,2,3,4,5 dan Contoh Pengamalan Terbaru dalam TAP MPR No. XVIII / MPR / 1998 tentang […]

Makna Sila Ke 2 – Sila ke-2 dalam Pancasila yakni berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mana di dalamnya […]