Alhamdulillah ala kulli hal (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ) – Sebagai umat muslim, kita harus senantiasa bersyukur dan memuji […]

Bahasa Arab Uang Rupiah – Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Uang adalah sebuah alat pembayaran yang sah atau alat tukar menukar. Sebagai alat […]

Bahasa Arab Pecahan– Assalamualaikum Warrahamtullahi Wabarakatuh, pada saat ini, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang di pelajari di sekolah-sekolah, […]

Maf’ul Bih (مفعول به) – Kembali lagi dengan Yuksinau.co.id, setelah kemarin kita membahasa secara lengkap mengenai Maf’ul Liajlih, kali ini […]

Apa itu Maful liajlih? – Maf’ul liajlih / maf’ul lah merupakan isim mashdar yang di baca manshub (khobar mubtada’ yang […]

Arti Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih | Assalamualaikum, kembali lagi dengan Yuksinau.co.id. Kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai bacaan […]

Nama-Nama Alat Transportasi Dalam Bahasa Arab | Kembali lagi dengan Yuksinau.co.id yang akan terus memberikan Anda semua ilmu pengetahuan yang […]

Mabruk Alfa Mabruk Artinya Dalam Bahasa Indonesia – Apa arti mabruk alfa mabruk? Bagaimana cara penggunaan kalimat Mabruk alfa mabruk […]

Fii Hifzillah Artinya – Bismillahirrahmanirrahim, fii hifzillah merupakan salah satu kalimat dalam bahasa Arab yang sedang populer dan sering diucapkan […]